adres:
Al. Jerozolimskie 123 A
Atlas Tower XXI pietro

02-017 Warszawa


tel:
+48 504 088 277

e-mail:
kancelaria@adwokatrycielski.pl

Radosław Rycielki - adwokat

temidaAdwokat dr Radosław Rycielski jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W adwokaturze od 2004 r.  Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (rozprawa doktorska poświęcona opodatkowaniu dochodów kapitałowych z odsetek i dywidend w prawie polskim i w dyrektywach UE). Wykładowca szkolenia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw prywatyzacji jednego z przedsiębiorstw państwowych, prawnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, specjalista w Biurze Syndyka jednej ze spółek, a przede wszystkim jako aplikant adwokacki. Na egzaminie adwokackim uzyskał najlepszy wynik z pisemnej apelacji karnej. Podczas aplikacji adwokackiej odbył praktyki u doświadczonych prawników, a także w prokuraturze oraz w różnych wydziałach sądów.

Praktyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, karnego skarbowego   i gospodarczego pogłębiał współpracując z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz
z kancelarią prawną stowarzyszoną z ISP. Był również pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego, zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński i Collumbus School of Law w Waszyngtonie.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym autorem komentarza do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r., a także publikacji z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa cywilnego i adwokatury. Współpracuje z ogólnopolskimi serwisami internetowymi udzielając porad prawnych i podatkowych.

Prywatnie entuzjasta Tatr i pasjonat wschodnich sztuk walki, trenujący Karate od 1989 r. - wcześniej według stylu Shotokan, obecnie Kyokushinkai.